Lekgrus ska hjälpa laxen i Helge å

Förr var det gott om lax i Helge å. Kraftverk och föroreningar gjorde att de nästan försvann. Nu vill Vattenrikets limnolog Jonas Dahl åter väcka liv i laxbeståndet. Nytt lekgrus vid Torsebro är ett sätt att hjälpa laxen föröka sig.

En gång i tiden var laxfisket stort i Helge å.
– Helge å var lika rik på lax som Mörrumsån, säger Jonas Dahl, limnolog, Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Sedan kraftverket placerades i Torsebro 1909 har laxen fört en tynande tillvaro i Helgeå. 1960-talets vattenföroreningar gjorde så att nästan all lax försvann.

De senaste 50 åren har vattenkvaliteten stadigt förbättrats. I början av 2000-talet sattes laxyngel ut i Helgeåns tillflöden. Elfisken visar att det numera finns både årsyngel och ettåriga laxar vid Torsebro, i Vramsån och Almaån.

För att fortplanta sig behöver laxen lekgrus. En inventering visade att lekgrus helt saknas i forssträckan nedströms kraftverket i Torsebro. Nu har Jonas Dahl fått pengar från Länsstyrelsen, Hav- och Vattenmyndigheten, Sportfiskarna och Nedre Helgeåns Fiskevårdsområde för att lägga ut grus på den aktuella sträckan.
-På så sätt ger vi de laxarna som finns kvar en bättre möjlighet att behålla en liten population i Helgeån, säger Jonas Dahl.

Lekgruset gynnar dessutom många andra fiskarter som är beroende av grus och strömmande vatten för sin lek, samt musslor och fåglar.
-Åtgärden ett första steg i att väcka liv i den stora biologiska mångfalden som slumrar i ån, säger Jonas Dahl.

Text: Åsa Pearce
Foto: Jonas Dahl

Back To Top
Translate »