Havsresan kommer till Vattenriket

I år gästar 25-årsjubilerande kunskapsprojektet Havresan 400-årsjubilerande Kristianstad. Föredrag, fältvecka och havets dag ska öka och sprida kunskap om Hanöbukten och Helge å. Vattenriket håller ihop arrangemanget.

På naturums ”prat efter mat”-föredrag i går berättade projektledarna Kjell Andersson och Peter Jonsson från Lunds universitet om Havsresan.
-Det är ett kunskapsprojekt som syftar till att ta fram ny kunskap och dela med sig av den. Vi vill att alla ska bli mer medvetna om havets värden, säger Peter Jonsson.

Ny kunskap samlas framför allt in under en fältvecka. Sista veckan i maj kommer ett 20-tal dykare att undersöka havet och bottnen utanför Kristianstads kommuns kust. Varje dag visas fynden. Resultatet sammanställs i en rapport som presenteras på Havets dag i Åhus den 30 augusti.

Både ekologi och arkeologi
Exakt var dykningarna ska ske är inte klart ännu, men det kommer att bli både i havet och i Helge å, med både ekologiska och arkeologiska infallsvinklar.
-När vi arrangerat Havsresan på andra platser har vi hittat fynd från stenåldersboplats. Det är inte omöjligt att det finns sådana fynd också utanför Åhus. Kanske kan vi också hitta fynd som ger ny kunskap om slaget vid Helge å 1026, säger Peter Jonsson.

Dessutom kommer dykarna att ta prover och fotografier som kan ge ny kunskap om växt- och djurliv i havet.
Det har gått 25 år sedan Kjell Andersson och Peter Jonsson vid Lund universitet gjorde sin första havsresa runt Skånes kust.
-Resan är lika aktuellt i dag som den var då, säger Kjell Andersson

Han visar ett kollage av de första årens tidningsrubriker. Rubrikerna löd ”Död botten vid Täppet”.
– Havet tillhör alla, men ingen tar ansvar för hur det mår. Havsresan är ett sätt att samla myndigheter, föreningar och intresserade till ett gemensamt kunskapsprojekt. Alla måste samarbeta för att rädda havet, säger Kjell.

Vill du vara med, eller veta mer om allt som händer i Havsresan?
Kom till uppstartsmötet på naturum Vattenriket den 27 januari kl 13. Anmäl till info@havsresan.se.

Back To Top
Translate »