Hösthälsning från Vattenriket

filminspelning

🍁 Dagarna blir kallare och löven börjar så smått skifta färg. Det går mot höst och vi ser tillbaka på en händelserik sommar. 🍂

En sommar då vi planterade ut ålgräs som barnkammare åt Hanöbuktens fiskyngel. Skåneleden SL6 Vattenriket fick ett alldeles speciellt vindskydd – i formen av ett bokollon.

En ny brygga vid Kavrö bro gör det lättare att fiska och paddla i Helge å och en arbetsgrupp undersöker om mer mark kan sparas för naturvård och rekreation i den kommunala naturvårdsfonden.

I början av sommaren riggades kameror och ljus på naturum, som blev filmstudio för en dag. UR Samtiden spelade in en serie korta filmer där Vattenrikets personal berättar om djur och växter, platser och aktiviteter i biosfärområdet.

Serien handlar om staden i ett vattenrike, mästerfiskaren uttern, Lillöborgen, mångfald i sanden, tranornas b&b och biosfärområdet som modell för hållbar utveckling.

Titta på Kunskapskanalen på lördag 2 oktober kl 14 eller på UR play när du vill. Läs mer.

Mer ålgräs i Hanöbukten
Ålgräsängar brukar kallas ”havets barnkammare”. De böljande bladen ger skydd och mat åt yngel och fiskar. WWF-projektet ”Återskapa Östersjöns livskraft” ska ge Hanöbukten fler ålgräsängar. Projektet omfattar Stockholms skärgård, Höga kusten och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Läs mer.

Nytt vindskydd på SL6 Vattenriket
Bokskogen vid Råbelövssjön gav inspiration. Rastplatsen i Österslöv längs Skånelden SL6 Vattenriket har fått ett nytt vindskydd. I projektet Arknatt har arkitektstudenter från Norden och Europa designat och byggt vindskydd längs Skåneleden. Läs mer.

Mark för naturvård och rekreation
Kristianstads kommun har ett unikt sätt att säkerställa värdefulla marker för naturvård och rekreation. Just nu pågår en översyn av den kommunala naturvårdsfonden där arbetsgruppen tar fram förslag på nya områden som kan bli fondmark. Läs mer.

Ny brygga för fiske och kanoter
Rastplatsen vid Kavrö bro har rustats upp med brygga, grillplats och säkrare infart. Allt för att göra det lättare att fiska, paddla och komma ut med båt på Helge å. Projektet ”På vatten i Vattenriket” ska göra det lättare och säkrare att njuta av området från vattnet. Läs mer.

Back To Top
Translate »