Ny brygga vid Kavrö bro för fiskare och paddlare

Rastplatsen vid Kavrö bro har rustats upp med ny brygga, grillplats och säkrare infart. Allt för att göra det lättare att fiska, paddla och komma ut med båt på Helge å.

invigning kavro bro

Kavrö bro är en central plats för att ta sig ut på Helge å och Hammarsjön. Upprustningen är en del i projektet ”På vatten i Vattenriket”, som ska göra det lättare och säkrare att njuta av området från vattnet.

I dag invigdes den upprustade rastplatsen med bryggkaffe, tal och premiärfiske.
-Under pandemin har fler hittat ut i naturen för att vandra, cykla, fiska och åka båt. Vi har invigt två nya vandringsleder och det här är ytterligare en pusselbit i arbetet. Härifrån kommer man rakt ut i vildmarken, sa kommunalråd Pierre Månsson i sitt tal.

premiarfiske

Kommunstyrelsen har satsat 3,1 miljoner på åtgärder inom projektet ”På vatten i Vattenriket”. Dessutom bidrar Nedre Helgeåns fiskevårdsområde med 100 000 kronor. Fiskevårdsområdets ordförande Åke Svensson är mycket nöjd med resultatet.
-Det är väl investerade pengar. Bryggan är perfekt för barn och vi bidrar gärna till att småttingar ska kunna fiska, sa han.

Pierre Månsson och Åke Svensson, knöt gemensamt upp det gröna och blå bandet och sen blev det premiärfiske från den nya bryggan, men gammelgäddorna höll sig undan.

De senaste åren har Biosfärenheten tillsammans med olika aktörer gjort flera åtgärder för det vattenburna friluftslivet. Nya kartor har tagits fram för kanotister och fiskare, en digital led har dragits genom Hammarsjön och Franckes udde på Näsby har fått en ny rastplats.

invigning kavro vy

Åtgärderna för att hjälpa besökare ut i Vattenriket är en del i arbetet att skapa en attitydförändring för en hållbar samhällsutveckling. Under ett par års tid har verksamheten det övergripande temat ”Upplev Vattenriket”. Att inviga Kavrö bro i år passar särskilt bra eftersom 2021 utsetts till Friluftslivets år av Naturvårdsverket.

-Upprustningen vid Kavrö bro är en viktig och efterlängtad insats för det vattenburna friluftslivet och besöksnäringen i Vattenriket. Det har varit ett starkt önskemål länge, säger Pyret Ovesson, projektledare för ”På vatten i Vattenriket” och naturvårdssamordnare för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Arbetet vid Kavrö bro har gjort i samarbete med Tekniska förvaltningen. Läs mer om projektet på projektsidan.

Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »