Projektbeskrivning

Att färdas på vattnet i Vattenriket är en alldeles speciell upplevelse. Naturen, lugnet och känslan av att vara mitt inne i stan, men ändå mitt i vildmarken. Projektet På Vatten i Vattenriket ska göra det enklare och säkrare att ta sig ut på vattnet. Samarbete med olika aktörer både internt inom kommunen och externt är en viktig del i arbetet.

Kavröbro är en central plats för att kunna ta sig ut i området. Under 2021 har rastplatsen fräschats upp med nytt bänkbord, grill, soptunna och tillgänglighetsanpassad toalett. En låg flytbrygga som fungerar bra både för fiskare och paddlare är på plats och trafiksituationen har gjorts säkrare. På skyltstället finns samlad information från vattenriket, länsstyrelsen och Nedre Helgeåns fiskevårdsförbund.

Vid Lillö klipps vassen på den södra sidan av bryggan för att det ska vara lättare att lägga till med kanot.

2024 planerar vi för brygga vid Franckes udde.

Utmärkningen i Hammarsjön och Araslövssjön har gjorts tydligare. En digital led har tagits fram som går att ladda ner från kristianstad.se

Vassen i Härnestadsgraften klipps årligen med start 2020.

Kartskylt "På vatten i Vattenriket" som sitter vid Kavrö bro

Kartskylt på vatten i Vattenriket vid Kavröbro

Snabba fakta

Projektnamn: På vatten i Vattenriket
Medverkande: Biosfärkontoret och Utvecklingsenheten på Kommunledningskontoret, Kultur- och fritid och Tekniska förvaltningen.
Finansiärer: Kristianstads kommun. Total budget 3,1 miljoner kr. Nedre Helgeåns fiskevårdsförening sponsrar med 100 000kr till bryggan vid Kavrö.
Genomförs 2020 – .
Kontakt: Pyret Ovesson pyret.ovesson@kristianstad.se

Globala mål

Miljömål nr 3
Miljömål nr 12
Miljömål nr 17

Läs mer

Back To Top
Translate »