skip to Main Content

Projektbeskrivning

Att färdas på vattnet i Vattenriket är en alldeles speciell upplevelse. Naturen, lugnet och känslan av att vara mitt inne i stan, men ändå mitt i vildmarken. Projektet På Vatten i Vattenriket ska göra det enklare och säkrare att ta sig ut på vattnet. Samarbete med olika aktörer både internt inom kommunen och externt är en viktig del i arbetet.

Kavröbro är en central plats för att kunna ta sig ut i området. Här ska fiskebrygga byggas, toalett och rastplats iordningsställas och utfarten till Flötövägen göras säkrare.

Rastplatser planeras att iordningställas och förslag på lämpliga platser är vid Franckes udde, Ekenabben, och Pulken.

Utmärkningen i Hammarsjön och Araslövssjön göras tydligare. En digital led har tagits fram som går att ladda ner från kristianstad.se

Vassen i Härnestadsgraften ska klippas.

Snabba fakta

Projektnamn: På vatten i Vattenriket
Medverkande: Biosfärkontoret och Utvecklingsenheten på Kommunledningskontoret, Kultur- och fritid och Tekniska förvaltningen.
Finansiärer: Kristianstads kommun. Total budget 3,1 miljoner kr.
Genomförs 2020 – 2022.
Kontakt: Pyret Ovesson pyret.ovesson@kristianstad.se

Globala mål

Miljömål Nr 3
Miljömål Nr 12
Miljömål Nr 17

Läs mer

Back To Top
Translate »