Glad påsk från Vattenriket!

 
Våren är på väg, om än lite trevande. Tranorna har börjat flyga in över Pulken och matningen kommer igång när lantbrukarna börjar så. Då kan tranorna äta i lugn och ro och naturintresserade njuta av skådespelet från fågeltornet.
   
Att göra Vattenrikets varierade landskap lätt att uppleva är en viktig del i biosfärarbetet. Vid Pulken tar tranvärdar emot och berättar om andra fina platser att besöka i området. Inom ett par år får Vattenriket en ny Skåneled. Finansieringen för den 14 mil långa Vattenriketleden är nu klar.

Havsörnen är en av Vattenrikets karaktärsarter. I början på året öppnade ett gömsle med möjlighet att komma nära. Örnarna matas med rester från vildgäss, som jagats för att minska skador på lantbruket. Ett sant biosfäriskt projekt!

Vattenrikets våtmarker är en förutsättning för områdets höga naturvärden. Ett nytt projekt med satellitbilder ska ge ny kunskap.
I mars fick vi besök av politiker från nya danska Biosfärområde Mön. De åkte hem fulla av inspiration av vårt arbete med biosfärambassadörer och besöksplatser i landskapet.

Finansieringen klar för Vattenriketleden Nu har kommunstyrelsen beslutat att satsa 2,6 miljoner kronor på en Skåneled genom Vattenriket. I mars kom även beskedet att  ”Vattenriketleden etapp ett” får statliga LONA-medel för lokala naturvårdsprojekt på 655 000 kronor.

Nytt gömsle för örnskådare Med ett nytt örngömsle nyttjar Göran Frisk vildgässen ut till sista fjäderspetsen. I sitt viltslakteri förädlar han kött från gäss som jagats för att minska skador på lantbruket. Restprodukterna blir mat till örnarna utanför gömslet.

Vattenriket besöktes av nya  Biosfärområde Møn Den danska ön Mön nominerades som biosfärområde i juni i fjol. Nu har politiker och tjänstemän från det första danska biosfärområde besökt Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. En kurs för att utbilda biosfärambassadörer var en av många idéer danskarna tog med sig tillbaka över sundet.

Våtmarker en stor tillgång för städer Våtmarkerna längs Helge å skyddar Kristianstad mot översvämning, bjuder på härliga naturupplevelser och minskar näringsläckaget till Östersjön. På Internationella våtmarksdagen den andra februari slog vi ett extra slag för Vattenrikets våtmarker.

Vattenriket analyseras från rymden Vattenriket är med i ett unikt forskningsprojekt. Satellitbilder i EU-projektet SWOS ska ge bättre miljöövervakning av världens våtmarker.

Back To Top
Translate »