Sandmarker 2007 allmänt

15 oktober 2007
Puckelmätaren i sällsynt fjäril
Den grå puckelmätaren är en av Vattenrikets mest sällsynta varelser och kanske även en av de mest oansenliga. Den flyger om natten och är helt beroende av senpasväxter för att överleva. Eftersom de torra markerna i bygden brukas i allt mindre omfattning och omrörning av markskiktet blivit allt ovanligare har även senapsväxternas utbredning minskat. I takt med att värdväxterna försvinner har även puckelmätaren gått starkt tillbaka de senaste 10-20 åren. I år har specialisten Nils Hydén studerat puckelmätaren lite närmare och enligt preliminära resultat finns den i dag bara kvar på ett fåtal lokaler kring Ripa och Härnestad i landet.

16-17 Augusti 2007
Tankesmedja Sandiga odlingsmarker
Under två dagar bjöd Biosfärkontoret in ett antal sakkunniga till en tanksmedja för att diskutera hur man kan arbeta för att bevara och utveckla de sandiga odlingsmarkerna för framtiden. Lantbrukaren Bo Svensson berättade i fält om sina erfarenheter kring att bruka markerna.

21 juni 2007
Nu blommar trädorna
Blomsterrika marker är karaktäristiska för Åhustrakten. den mest typiska växten för Åhustrakten är det vackra, lila-gula pukvetet, som här är rikligare än någon annanstans i landet. Andra exempel på färgrika sandmarksväxter är blåeld, sandnejlika och vallmo.
Under de senare åren har gräsen allt mer tagit över och därför har kommunen inlett försök att försöka bibehålla floran, b.la. genom att några ytor vid Nordanvägen, Fregattvägen och Flötövägen har plöjts och harvats. Försöken så här långt visar att den återupptagna plöjningen leder till fler örter och fler arter och då kan det se så fint ur som vid fregattvägen på bilden. Gå ut och titta och njut!

31 maj 2007
På spaning efter grå puckelmätare
Nils Hydén skriver åtgärdsprogrammet för Grå och Vit Puckelmätare. Den vita Puckelmätaren är troligen utdöd, men den Grå Puckelmätare har i trakten av Ripa har sin enda förekomst i Norra Europa. Vi var gemensamt ute och spanade efter den en ljummmen kväll i maj och hittade bl a denna lilla nattfjäril på motocrossbanan i Ripa

Back To Top
Translate »