Sandmarker 2006

8 december 2006
Svampplockare på sandiga marker
I dagarna kan man träffa på svampkännare av ett ovanligare slag i Vattenriket. Det är sällsynta och hotade små buksvampar som inventeras för Biosfärkontorets räkning.
Inventeringen utförs för att få bättre kunskap om naturvärdena på Ripa sandar och andra sandiga odlingsmarker kring Åhus.
Det verkar vara ett bra svampår i år för röksvampar och ett mycket stort antal av de sällsynta och hotade stjälkröksvamparna har påträffats i området, så många att det faktiskt är talan om Sverigerekord!
Stjälkröksvampar är små röksvampar som framförallt kännetecknas av en liten fot som förankar fruktkroppen till marken. De trivs i torrare klimat på kalkrika, sandiga, magra marker i stäppartade miljöer.

7 december 2006
Buksvampsinventering
Under vintern 2006-2007 genomfördes en inventering av buksvampar på Åsumfältet, Ripa och Horna sandar och Rinkabyfältet av Ramlösa Naturkonsult på uppdrag av Biosfärkontoret.

24 september 2006
Utemuseet invigt i strålande solsken

I strålande Brittsommarsol och inför många gäster invigdes Utemuseum Sånnarna den 21 september.
Sven-Erik Magnusson och Carina Wettemark från Biosfärkontoret hälsade alla välkomna. Sedan gav entomolog Mikael Sörensson sin bild av de värdefulla sandmarkerna innan Gunnar Jönsson från Regions Skånes miljö- och naturvårdsnämnd klippte den blå-gröna bandet och förklarade utemuseet invigt.
Utemuseum Sånnarna ligger mellan Åhus och Kavrö och är skyltat från Flötövägen.
Välkommen dit!

Skånes pampas invigdes. Artikel i Kristianstadsbladet

19 september 2006
Välkommen på visning av Utemuseum Sånnarna

Packa kaffekorgen och åk till Utemuseum Sånnarna på lördag eftermiddag. Detta är en ny besöksplats i Kristianstads Vattenrike, och den kommer att invigas i veckan. På lördag klockan 14.00 och 15.00 finns personal från Biosfärkontoret på plats på Utemuseet för att visa utställningen och för att berätta mer om Sånnarna, Åhusbyggdens eget Pampas.
Utemuseum Sånnarna ligger mellan Åhus och Kavrö och är skyltat från Flötövägen. Välkomna!
Utemuseum Sånnarna är skultat från Flötövägen mellan Åhus och Kavrö. Det är cirka 10 minuters promenad från parkeringen till betesmarken med Utemuseet. Följ de oranga markeringarna.

26 juli 2006
Raritet på staketstolpar

Den ser inte mycket ut för den oinvigde, med det är faktiskt en av Sveriges mest sällsynta arter: den grå ladlaven som växer på stängselstolparna vid Ripa sandar.
Totalt sett finns den bara på en handfull platser i Europa. Sveriges i särklass bästa lokal är längs de kalkrika, sandiga markerna runt Ripa.
Här har lavexperten Ulf Arup funnit den på över 100 stängselstolpar längs ett staket som skulle rivas. nu kommer skogsstyrelsen ”Gröna lag”, som ska stängsla, att behålla de stolpar där ladlaven växer. Dessutom kommer alla nya stolpar också att vara ekstolpar, så att laven har möjlighet att sprida sig i framtiden på sin bästa växtplats i Sverige.

27 juni 2006
Pengar till arbete med de sandiga odlingsmarkerna i Biosfärområdet!
Länsstyrelsen beviljade idag Biosfärkontorets ansökan om 620 000 kr för arbete med de sandiga markerna inom ramen för statliga naturvårssatsningen LONA. Pengarna kommer att användas till inventeringar, åtgärder, fältvandringar mm och projektet kommer att avslutas i december 2009.

9 juni 2006
Sandmarker i fokus

Framöver i sommar kommer många nyheter att handla om de sandiga markerna som är så typiska för Åhustrakten. För hundra år sedan var markerna mellan Åhus och Ripa milsvida öppna fält och horisonten låg öppen mot Köpinge, Horna och Yngsjö. Fortfarande finns mycket kvar av detta öppna landskap med sandiga fält som under många hundra år brukats med ett vandrande åkerbruk.
Den som ger sig ut i dessa marker så här års, t.ex. på Rinkabyfältet, kan njuta av några av de speciella växter och djur som trivs i det sandiga landskapet. Just nu blommar den väldoftande sandnejlikan och ivirga sandbin förser sina larver i marken med pollen.

5 maj 2006
Naturmorgon sänder från Vattenriket

På lördags morgonen sände radions P1 med programmet Naturmorgon direkt från Vattenriket. På plats i vattenriket under hela morgonen från 06.13 till 08.30 fanns Anders Börjesson och fältreportern Jenny Bengtsson-Djurvall tillsammans med b.la. några av medarbetarna på Biosfärkontoret.
Naturmorgon sände också från de sandiga markerna kring Ripa.

Back To Top
Translate »