Sandmarker 2005

10 oktober 2005
Uppstart vid utemuseum Sånnarna
De sandiga odlingsmarkerna runt Åhus har stora naturvärden och en intressant historia. Dess magra marker kunde bara odlas upp med många års mellanrum och däremellan låg de för fäfot och betades. Detta extensiva sätt att bruka markerna skapade förutsättningar för en rik flora och fauna.
På kommunenes mark, vid den gamla militära bunkern strax väster om golfbanan i Åhus, kommer en ny besöksplats i ekomuseet att växa upp under 2006. Besöksplatsen kallas Utemuseum Sånnarna och här kommer både information och en demonstrationsodling att finnas. Sex ytor kommer att brukas i ett roterande system på det sätt man brukade jorden på 1950-talet. Genom detta fokus på de fina sandiga markerna hoppas vi kunna få in mycket spännande från t.ex. äldre lantbrukare och forskare.

Back To Top
Translate »