Sandmarker 2004

12 december 2004
Sandstäpp flyttad till golfbana
Just nu pågår anläggandet av den nya 18-håls goflbanan vid Åhus. När kommunen sålde marken till golfklubben så var det med krav på att den nya golfbanan anläggs enligt internationella golf unionens ekologiska kriterier.
Golfbanan anläggs på sandiga marker, som har höga värden både landskapsmässigt och artmässigt. Botanisten Kjell-Arne Olsson fungerar som ekologisk konsult åt golfklubben. När han blev medveten om att fin mark med den hotade naturtypen sandstäpp skulle tas i anspråk för byggandet av en ny bowlinghall i centrala Åhus, så fick han idén att försöka rädda sandstäppen genom att flytta sandstäppen till den nyanlagda golfbanan. Om det fungerar kommer samtidigt naturvärdena på golfbanan att stärkas. Golfklubben och entreprenören Skanska var positiva till förslaget och försiktigt att har nu 200 m2 sandstäpp med hotade växter flyttats!

Back To Top
Translate »