Sandmarker 2003

 12 september 2003
Plöjning för att bevara blomsterprakten!

I onsdags sattes plogen i jorden på två av sandmarkerna runt Åhus för att skapa förutsättningar för blomsterprakten att finnas kvar. Det unika växt- och djurlivet som finns på sandmarkerna runt Åhus och Ripa, och som beskrevs redan 1749 av Linne, kräver att marken bearbetas med jämna mellanrum, annars tar höga gräs eller mossor och lavar över.
Genom en skrivelse 2002 från Naturskyddsföreningen i Kristianstad tog arbetet med att bevara sandmarkerna ny fart. Nu samordnas insatserna av C4 Teknik och Biosfärkontoret.
Vi hoppas nu att plöjningen kommer att aktivera fröbanken i marken och att blomsterprakten med de karakteristiska trädesväxterna kommer tillbaka. Floran kommer succesivt att följas upp av botanister, från Sånnaskolan, som tillsammans med Naturskolan och en doktorand från Högskolan kommer att göra enklare studier för att se hur sandmarkens flora utvecklas de närmaste åren.

Back To Top
Translate »