Örnar och våtmarker i fokus

Fira Internationella våtmarksdagen 2 februari med en våtmarkspromenad. Evert Valfridsson tar täten mot Isternäset – ett av Vattenrikets finaste våtmarksområden. Så här års är chansen stor att få se örnar på promenaden.

Vattenrikets våtmarker lockar till sig gäss i mängder under vintern. Och då hittar örnarna mat.

Men våtmarker är inte bara hemvist för gäss och örnar. De är också ett exempel på en mängd tjänster som naturen erbjuder oss och som inte har någon prislapp.

-Våtmarkerna i Vattenriket är viktiga för en frisk Hanöbukt och för att förhindra översvämning i Kristianstad, plus att det är ett fantastiskt rekreationsområde. Därför är det viktigt att bibehålla och använda våtmarkerna på ett uthålligt sätt, säger Sven-Erik Magnusson, biosfärkoordinator för Vattenriket.

Internationella våtmarksdagen sätter fokus på jordens värdefulla våtmarker. Dessa våtmarker finns upptagna på en speciell lista som skyddas av Unesco:s Ramsarkonvention.

Örnspaning med Evert: lördagen den 2 februari kl 10.00-13.00, start vid naturum.

Text: Åsa Pearce
Foto: Sven-Erik Magnusson

Back To Top
Translate »