skip to Main Content

Nya rapporter om Vattenriket

Nu finns det tre färska rapporter om Vattenriket att ladda hem och fördjupa sig i en kulen höstdag!

2009_04Kulturhistorisk analys av Kristianstads Golfklubbs golfbanor i Åhus

av Liselott Wernersson.

 

 

2009_05Markhävdkartering 2008. Hävdtillståndet på betesmarker och slåtterängar inom nedre Helgeåns våtmarksområde i Kristianstads Vattenrike

av Pyret Ovesson.

 

 

2009-06Åsumfältets natur- och kulturvärden beslysta genom dess historia

av Nils-Otto Nilsson.

 

 

Dessa rapporter ingår i ”Vattenriket i fokus” som är Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrikes skriftserien  (ISSN 1653-9338). I Vattenriket i fokus publiceras rapporter och inventeringar som utförts på uppdrag eller i samarbete med Biosfärkontoret. Se och ladda hem tidigare rapporter!

Translate »
Back To Top