Nya rapporter om Vattenriket

Nu finns det tre färska rapporter om Vattenriket att ladda hem och fördjupa sig i en kulen höstdag!

Kulturhistorisk analys av Kristianstads Golfklubbs golfbanor i Åhus av Liselott Wernersson.

Markhävdkartering 2008. Hävdtillståndet på betesmarker och slåtterängar inom nedre Helgeåns våtmarksområde i Kristianstads Vattenrike av Pyret Ovesson.

Åsumfältets natur- och kulturvärden beslysta genom dess historia av Nils-Otto Nilsson.

Dessa rapporter ingår i ”Vattenriket i fokus” som är Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrikes skriftserien  (ISSN 1653-9338). I Vattenriket i fokus publiceras rapporter och inventeringar som utförts på uppdrag eller i samarbete med Biosfärkontoret.

Back To Top
Translate »