Karminspinnare på gullstånds

3 sept Botanist har löst mysteriet vid Lillesjö

Den sällsynta växten gullstånds inventeras varje år av botanisten Kjell-Arne Olsson på utvalda lokaler i Kristianstad Vattenrike. Vid Lillesjö, ca 1 km från Gropahålet, har blomningen varit mycket dålig de senaste 3 åren och så var  tyvärr också fallet i år.  Lillesjö har tidigare varit en plats med rik blomning, med tex 700 blommande stänglar är 2003. Under år 2004 och 2005 fanns färre blommande gullstånds (ca 300) men det var inte förrän år 2006 som det syntes att gullståndsblommorna var angripna av något. Antalet blommande stänglar har sedan dess varit väldigt lågt.  Under 2008 hittade Kjell-Arne endast 17 blommande stänglar,  och istället hittade man ett stort antal kala stänglar utan blommor eller blad.
Varför blommningen av gullstånds minskat så kraftigt har man inte fått någon lösning på,  mer än att Kjell-Arne har tolkat det som ett angrett av något.

Det var inte förrän i år då inventeringen skedde en vecka tidigare än föregående år vi fick svaret på frågan. När botanisten Kjell-Arne Olsson kom till platsen var gullståndsen täckta av larver.  Han hittade endast 7 intakta stänglar och cirka 30 stycken som var kala och uppätna. Även de stänglar som fortfarande blommade var täckta av larver. Larverna som gluffsade i sig av gullståndsen visade sig vara karminspinnarlarver, laver av en sällsynt fjäril. Dessa  hade under tidigare år hunnit förpuppa sig innan inventeringen ägde rum. Larverna är mycket vackra och lätta att känna igen. En sällsynt fjäril på en sällsynt blomma således.

Karminspinnaren, Tyria jacobaeae, är en ovanlig fjärilsart som det finns väldigt få fynd av i Skåne.  Den är knuten till gruppen stånds som värdväxt, men att larverna skulle angripa gullstånds är såvitt vi vet någonting helt nytt i Sverige, även om man i mellaneuropa har noterat just detta.

I vissa länder, Kanada, USA och Australien tex, är arten införd för att bekämpa stånds, Senecio jacobea. Även om det inte är så i Sverige så ser man ju verkligen faran med sådana experiment, när resultatet kan bli som i vårt fall, ett angrepp på en hotad art.  

Nu får vi hålla ögonen öppna framöver i slutet av juni på våra gullstånds i Vattenriket för att se om karminspinnaren sprider sig.

Back To Top
Translate »