Vattenriket 20 år den 1 sept!

Idag är det 20 år sedan verksamheten Kristianstads Vattenrike startade! Det var den 1 september 1989 som Sven-Erik Magnusson och Göran Vägren startade upp verksamheten i ett projektkontor i byggbaracker på parkeringen vid Helge å på platsen där idag Utemuseum Kanalhuset ligger.  Samma dag, den 1 september 1989, invigdes också Naturskolan!

Naturskolan började som ett försökprojekt under länsmuseet och besökte den första terminen mer än hundra mellanstadieklasser i det dåvarande länets tretton kommuner. Innan året var slut var alla inblandade eniga om att detta var en lyckad satsning som måste få rulla vidare. Den allra första turen med ”Den rullande naturskolan” gick till sjätteklassarna i Färlövs skola som fick inviga utrustningen den 1 september och ge sig åt på småkrypsjakt med Karin och Ola!

Detta och  mycket mer ska vi minnas när vi firar Vattenrikets 20 års jubileum med naturmingel på Ekenabben den 20 sept!

Back To Top
Translate »