Strandängar på Näsby restaureras

2009-10-01. Bakom den gamla invallningen på Näsby fält har Naturvård C4 Teknik just börjat restaurera den gamla strandängen för att gynna fågellivet och strandängsfloran. Detta är första gången som restaurering sker av strandängar bakom gamla invallningar. Restaureringen fanns med i planeringen redan när naturreservatet bildades 2002.

Arbetet kommer att ske i två steg: Först ska de flesta träden och buskarna tas bort för att gynna strandängens fåglar och kornas bete. Det är detta arbete som påbörjats nu. Avverkningen kommer att ske successivt under ett par år eftersom korna skall hinna med och beta av uppkommande sly. Steg två blir att släppa in vatten igen från Helgeån och Araslövssjön/Fredriksdalsviken. Det innebär att ängarna kommer att översvämmas vintertid och sedan torka upp under våren och sommaren då djuren går och betar och slåttergräs kommer att skördas.

Back To Top
Translate »