Nya naturreservat väster om Åhus

Vattenriket får två nya naturreservat. I dag fattade kommunstyrelsen beslutet. Horna sandar och Sånnarna blir frizoner för växter och insekter och ger framtida generationer möjligheter att njuta av områdets öppna vidder.

De två nya naturreservaten täcker 80 hektar mark. Inventeringarna visar att områdena har mycket höga naturvärden.
-I området finns fler än 50 rödlistade arter. Fältpiplärka, stortapetserarbi, grå puckelmätare och ovanliga svampar är några sällsynta arter, säger Carina Wettemark, ekolog på Vattenriket och initiativtagare till att bilda naturreservaten.

Horna sandar och Sånnarna är redan i dag viktiga rekreationsområden för Åhusbor och besökare. Dessutom ligger de nära Åhus tätort, Sånnastigen och Vattenrikets utemuseum vid Sånnarna. Att områdena nu blir naturreservat säkerställer att de även i framtiden kommer att användas till betesmark och rekreation.
-Ett varierat bruk ger rik blomning och det är bra för svampar, växter och insekter när djur sprätter i marken. Om människor spårar med hunden, rider, eller håller marknad är det också bra, säger Carina.

Genom att bilda naturreservaten säkras de höga naturvärdena samtidigt som området kan utvecklas i ett landskap som är specifikt för Åhus, men kanske inte lika känt som kusten.
-Åhus är inte bara strand och hav. Det är också de öppna magra sandiga och vidsträckta landskapet med hedblomster, bergssyra och blå monke.

Vid sitt möte i april har kommunfullmäktige reservatsbildningen på dagordningen.

Text: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »