Grodgropen i Åhus – viktig för strandpaddor

Det gamla grustaget söder om vägen mellan Kavrö och Åhus ägs av kommunen och ingår i den kommunala naturvårdsfonden. Området ligger alldeles intill Besöksplats Sånnarna i Vattenriket. Efter att grustäktsverksamheten upphörde för många år sedan har det i den grunda sjön i botten av grustäkten etablerats den mest värdefulla och viktiga lokalen för den i Sverige hotade och rödlistade strandpaddan. Trots att paddan är liten och svår att få syn på, har den ett surrande spelljud som hörs många hundra meter iväg. Speciellt stilla kvällar när hela kören på upp till 20-30 hanar surrar på en gång.

Under den senaste 10-årsperioden har vattennivåerna (som styrs av nivån på omgivande grundvatten) varit mycket låga och i sommar har det i princip inte funnits något vatten alls. Så för att rädda groddjuren har vi i höst i tagit hjälp av kommuntekniks traktorgrävare och personal för att fördjupa täktbotten och se till att vi alltid har djuphålor där det för paddorna livsnödvändiga vattnet alltid finns kvar. För det är i vattnet de lägger sin rom och de små paddynglen växer upp. Arbetet har skett i samverkan med naturvårdare på Länsstyrelsen som arbetar med ”Åtgärdsprogram för nationellt hotade arter”.

Hälsningar
Hans Cronert
C4-teknik Naturvårdsskötselorganisationen

Back To Top
Translate »