skip to Main Content

Rör om i sanden – ny broschyr


Omslagsbild patrik Olofsson/N

Rör om i sanden! är en rykande färsk broschyr från Biosfärkontoret. Sandiga odlingsmarker hyser en sällsynt flora och fauna, och här ges handfasta råd som ska hjälpa till att bevara dem. I broschyren beskrivs också några utvalda karaktärsarter. Biosfärkontoret har under flera år arbetat tillsammans med markägar, brukare, Länsstyrelsen mfl, för att bevara och utveckla sandmarkernas värden. En del av detta arbete presenteras också i broschyren.

Hämta Rör om i sanden  (pdf 1 MB) >>

Rör om i sanden är producerad genom det lokala investeringsprogrammet LONA.

Translate »
Back To Top