skip to Main Content

Sandmarker 2003

  • 15 juni, 2009

 12 september 2003 Plöjning för att bevara blomsterprakten! I onsdags sattes plogen i jorden på två av sandmarkerna runt Åhus för att skapa förutsättningar för blomsterprakten att finnas kvar. Det unika…

Läs mer

3 juni utflykt till Ekenabben

  • 4 juni, 2009

I strålande sol mötte över 20 personer upp vid Ekenabben för att ge sig ut på de nya spångarna tillsammans med Karin Magntorn och Ebba Trolle. Många av de äldre…

Läs mer

8 maj 2009

  • 4 juni, 2009

NCC får bygga Vattenrikets hus Nu är anbuden i upphandlingen till naturum Vattenrikets hus öppnade och det blev NCC Construktions som la det lägsta budet och som därmed får bygga Vattenrikets…

Läs mer

Tillgänglighet för alla år 2008

  • 4 juni, 2009

December 2008 Pulken Pulkentoaletten har tagit form! Oktober 2008 Pulken Vid pulken byggs ett annorlunda torrdass! Det höga vintervattenstånden gör att vi inte kan gräva ner en toalett tank, utan…

Läs mer

Tillgänglighet för alla år 2007

  • 4 juni, 2009

December 2007 Ekenabben Bygget igenom sumpskogen är i full gång. Det är C4 teknik och C4 arbetsmarknad som tillsammans bygger. Radio Kristianstad gjorde ett inslag den 30 november. September 2007…

Läs mer

Naturum jan-apr 2009

  • 4 juni, 2009

14 april 2009 Ja till naturum från miljödomstolen Den 8 april kom beskedet från miljödomstolen att naturum ,,Vattenrikets hus,, kan uppföras i de stadsnära våtmarkerna i Kristianstad. Miljödomstolen är mycket positiv…

Läs mer

Naturum år 2008

  • 4 juni, 2009

December 2008 I juni 2008 skickade Kristianstads kommun in ansökan om tillstånd till vattenverksamhet till miljödomstolen i Växjö. Ansökan omfattar b la gång- och cykelbro över Helge å och våtmarksområdet…

Läs mer

Naturum år 2007

  • 4 juni, 2009

4 december 2007 Tidningsartikel i tidningen Kristianstad "Planering av ett naturum i Kristianstad Vattenrike är nu inne i ett intensivt skede. - Vi försöker få ned kostnaderna på projektet och…

Läs mer

Naturum år 2006

  • 2 juni, 2009

6 november 2006 Programmet till arkitekttävlingen är färdigt I programmet beskrivs förutsättningarna för de deltagande företagen som medverkar i tävlingen där syftet är att få fram ett högklassigt och realistiskt…

Läs mer
Translate »
Back To Top