Internationella MAB-programmet 40 år

Den 3 november 2011 uppmärksammas världens biosfärområden. Detta på grund av att MAB-programmet firar 40 år.
MAB står för Man and the Biosphere Programme. Det är ett Unesco-organ som arbetar för att uppmuntra till tvärvetenskaplig forskning, demonstration av goda exempel och utbildning i uthållig kultur- och naturresursförvaltning.
Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling. Det är MAB som avgör vilka områden som får ingå i nätverket. I dag finns 580 biosfärområden i 114 länder  spridda över hela världen. Kristianstads Vattenrike är ett av Sveriges fyra biosfärområden.
Back To Top
Translate »