Nu blomstrar Åhus infarter!

2008-06-18. Grönytan öster om Nordanvägen i Åhus plöjdes upp 2003 och har därefter slagits en gång om året. Nu har den tjocka mattan av knylhavre fått ge vika för blåeld, pukvete, sandvita och mycket mer!

I Åhus pågår försök för att återfå den särpräglade floran som är karaktäristisk för de sandiga markerna i trakten. Försöken går ut på att efterlikna det gamla vandrande trädesbruket där markerna odlades upp med flera års intervall för att däremellan användas till betesmark. Detta är ett modernt, resurssnålt alternativ till att klippa grönytorna med gräsklippare. På köpet gynnar vi den biologiska mångfalden och får en fantastisk blomsterprakt!

Pär Cederholm, C4-teknik, betraktar nöjt resultatet av försöket med att sköta Åhus infarter på samma sätt som markerna brukades för flera hundra år sedan. Här tillsammans med Ebba Trolle, Biosfärkontoret, Kjell-Arne Olsson, botanist och kommunekolog Ulrika Hedlund. Fädriften, också i Åhus, plöjdes upp och harvades våren 2008. Förra sommaren var ytan täckt av svinmållor, men i år blommar det för fullt av sandvita, pukvet och blåeld. Samtliga foton Carina Wettemark.

Back To Top
Translate »