Omtalat golfbaneprojekt

Läs om Biosfärkontorets och Kristianstad GKs gemensamma projekt ”Multifunktionell golfbana”  som omskrivs i Sterfs (Scandinavian Turfgrass Environment Research Foundation) senaste nyhetsbrev: Multifunctional golf course with unique natural and cultural values. Projektet går ut på att bevara och utveckla golfbanan i Åhus höga natur- och kulturvärden. Vi jobbar också med att göra golfbanan mer tillgänglig för allmänheten. Under hösten kommer en gång- och cykelstig att markeras, så att man lätt kan ta sig från Åhus, över golfbanan, bort till utemuseet vid Sånnarna och tillbaka igen. Projektet finansieras av Kristianstads GK, Biosfärkontoret och bidrag från forskningsfonden Sterf.

Back To Top
Translate »