Odlingar varvades med bete på Åsumfältet

2009-07-02. Arvid Larsson är en av de få som kan berätta om hur Åsumfältet brukades under 1900-talets första hälft, innan militären köpte det 1942. Biosfärkontorets Carina Wettemark träffade honom igår för ett givande samtal. Att veta hur markerna brukades förr är nyckel till att förstå hur vi ska bevara de höga naturvärdena som de hyser idag!

Arvid Larsson berättade att de odlade lupiner, råg och potatis och sedan fick marken ligga i träda i 7-8 år innan de odlade det igen. Under den tiden gick ungdjuren (kor) och unghästar där och betade. Djuren betade även i skogen på deras mark. På Arvids farfars tid så drev man dagligen mjölkkorna från Mossagården upp till markerna på Åsumfältet, ”Fäladen” som det kallades, för att sedan driva dem hem igen på kvällen för att mjölkas. Vilket arbete!

Back To Top
Translate »