Vattenriket nominerat till Nordiska rådets miljöpris

I går kväll presenterades nomineringar till Nordiska rådets miljöpris 2022. Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är ett av sex nominerade projekt. Fokus för årets pris är naturbaserade lösningar.

Kommunalråd Pierre Månsson, Kristianstads kommun, är glad över nomineringen.
-Kristianstadsborna är stolta över sitt Vattenrike. Det är roligt att arbetet väcker uppmärksamhet långt utanför landets gränser! Ompositioneringen från vattensjukt till vattenrikt är ett medvetet och långsiktigt arbete som bara är i sin start än så länge, säger Pierre Månsson, kommunalråd Kristianstads kommun.

Fokus för årets miljöpris är naturbaserade lösningar, ett mångsidigt svar på samhällets stora utmaningar. De förstärker miljön och den biologiska mångfalden samtidigt som de skapar socialt, kulturellt och ekonomiskt värde.

Nordiska rådet lyfter fram Vatterikets långvariga arbete med våtmarkers ekosystemtjänster för att minska problem med översvämning, torka och övergödning i havet. Vattenriket arbetar i nära samarbete med forskningen för att anlägga nya våtmarker i jordbrukslandskapet och lyfter fram de ekosystemtjänster som våtmarkerna ger för att öka kunskapen om och förståelsen för naturbaserade lösningar.

-Att arbeta med naturen för att lösa utmaningar är centralt för oss. Lösningar som är bra för både natur och människa blir ännu viktigare framöver för att möta de klimatförändringar vi står inför, säger Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Från vattensjukt till vattenrikt
På 1970-talet ansågs våtmarkerna runt Kristianstad värdelösa och fick hysa stadens soptipp. I dag har man förstått att våtmarkerna spelar en viktig roll genom att de skyddar staden mot översvämning, minskar näringsläckaget till Östersjön och bevarar den biologiska mångfalden och bidrar samtidigt till stadens attraktivitet. Berättelsen om staden och dess våtmarker har förändrats från ”vattensjuk” till ”vattenrik”.

Arbetet med Kristianstads Vattenrike drivs av Biosfärkontoret med naturum Vattenriket som besökscentrum. Huvudman är Kristianstads kommun. Nomineringen placerar Vattenrike i fint sällskap med projekt som utplantering av ålgräs i Danmark, återetablering av dränerade våtmarker på Island och en frivillig förening som restaurerar åar och bäckar i Finland.

Nominerade till Nordiska rådets miljöpris 2022:
Sund Vejle Fjord (Danmark)
Vårdföreningen för strömvatten Virho (Finland)
Louise Lynge (Grönland)
Votlendissjur – The Icelandic Wetland Fund (Island)
Kristianstads Vattenrike (Sverige)
Mariehamn stad för Nabbens våtmark (Åland)

Vinnaren presenteras i november
Vinnaren av Nordiska rådets miljöpris 2022 offentliggörs 1 november i Helsingfors i förbindelse med Nordiska rådets session. Vinnaren får prisstatyetten Nordlys och 300 000 danska kronor.

Om årets tema
Årets tema är naturbaserade lösningar – ett mångsidigt svar på samhällets stora utmaningar. Med detta tema vill priset uppmärksamma att natur och naturförvaltning kan bidra med mångsidiga lösningar på biodiversitets- och klimatkrisen, men även säkra effektiv klimatanpassning i stadsmiljöer och samtidigt öka människors hälsa och trivsel.

Naturbaserade lösningar stödjer FN:s klimatmål nr 14 och 15 som handlar om livet i havet och på land. Genom naturbaserade lösningar stärks arbetet även i fler av FN:s klimatmål, det gäller exempelvis hälsa och välbefinnande (3), rent vatten och sanitet (6), industri, innovation och infrastruktur (9), hållbara städer och lokala samhällen (11) och klimatåtgärder (13).

Utveckling av naturbaserade lösningar prioriteras av Nordiska ministerrådet i arbetet med visionen för ett grönt Norden.

Om Nordiska rådets miljöpris
Nordiska rådets miljöpris utdelades första gången 1995 och har som mål att öka medvetenheten om miljöarbetet i Norden. Alla kan föreslå kandidater till priset. Miljöpriset ges till en nordisk organisation, näringsverksamhet eller person som på ett föredömligt sätt har lyckats integrera respekten för miljön i sin verksamhet eller i sitt arbete eller som på annat sätt har gjort en extraordinär insats för miljön. Vinnaren belönas med 300 000 DKK.

nominering nordiska radet

Back To Top
Translate »