Östersjökompassen gör havets ekosystemtjänster lättare att förstå

I förgrunden syns en färgglad papperssnurra med texten Östersjökompassen. I bakgrunden står en grupp ungdomar vid strandkanten.
Med Östersjökompassen kan du poängsätta havets ekosystemtjänster .

Ekosystemtjänster är svåra att förstå men viktiga att känna till. Naturum Vattenriket har tagit fram nya pedagogiska verktyg för att upptäcka livet i havet och förstå havets ekosystemtjänster. Uteklassrum Östersjön och Östersjökompassen är anpassade för att användas i så gott som hela Östersjön. Från Skånes sandiga kuster till Stockholms skärgård och Höga kustens klippor.

Ekosystemtjänster är ett klurigt och komplext begrepp. Men det är viktigt att vi lär oss om människans beroende av naturen.

– Vi behöver bli medvetna om att människan är en del av naturen. Att vi behöver rent vatten och fisk, att kunna bada och må bra i naturen. Och för att förstå ekosystemtjänster behöver vi lära känna det myllrande livet i vattnet, säger Sam Peterson, naturpedagog på naturum Vattenriket.

Sam och hans kollega Erik Kohlström har tagit fram två pedagogiska verktyg, Uteklassrum Östersjön och Östersjökompassen. Naturum Vattenriket lanserar verktygen på Östersjödagen 25 augusti tillsammans med gymnasieklasser från Österänggymnasiet i Kristianstad.

– Verktygen ger stöd och inspiration för lärare och elever att upptäcka och undersöka Östersjöns liv och ekosystemtjänster. Det handlar om att väcka nyfikenhet och engagemang för havet. Att förstå att vi faktiskt behöver den där lilla räkan med blågulrandiga ben! säger Sam.

Fisken tångspigg i ett miniakvarium. Foto Karin Magntorn
I Uteklassrum Östersjön får elever upptäcka livet i havet. Här är en tångspigg!

Uteklassrum Östersjön och Östersjökompassen är anpassade för att användas i så gott som hela Östersjön. Från Skånes sandiga kuster till Stockholms skärgård och Höga kustens klippor.

Ladda ner verktygen kostnadsfritt från Vattenrikets hemsida.

Återskapa Östersjöns livskraft
Uteklassrum Östersjön och Östersjökompassen har tagits fram av naturum Vattenriket som en del i projektet ”Återskapa Östersjöns Livskraft”. Projektet drivs av Världsnaturfonden WWF med finansiering från Svenska Postkodlotteriet tillsammans med Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike, länsstyrelserna i Västernorrland och Stockholm, Skärgårdsstiftelsen och Sportfiskarna 2020-2023.

 

Back To Top
Translate »