Våtmarker undersöks på fåglar och trollsländor

Våtmarker är viktiga i landskapet. De renar vattnet, jämnar ut flödet vid mycket nederbörd och är livsrum för många växter och djur. Biosfärkontoret har medverkat till många nya våtmarker längs Helgeån. Nu följer vi upp hur de fungerar.

Rinkaby våtmark Foto: Hans Cronert

Under våren och sommaren har Hans Cronert, pensionerad naturvårdsamordnare i Vattenriket, undersökt fågellivet och förekomsten av trollsländor i sju våtmarker. Från Gärds Köpinge i söder till Skeinge utanför Osby i norr.

Visar biologisk mångfald
Både fåglar och trollsländor är goda indikatorer på den biologiska mångfalden. Nu är fågeldelen slutförd och för trollsländorna återstår en inventeringsomgång i augusti. Sedan ska alla uppgifter sammanställas.

Det visar sig att fågellivet varierar i de olika våtmarkerna. Antalet våtmarksfåglar varierar mellan två och 30 arter. Flest arter har setts i våtmarker i slättbygden och ofta har det varit fler arter ju större våtmarken är. Den mest spännande arten är årtan, en av våra minsta simänder.

Årta Foto: Hans Cronert

Antalet arter trollsländor är mer lika och ligger mellan 12 och 16 per våtmark. Artantalet är lika högt i skogsbygden som i slättbygden, medan arterna skiljer sig åt. En av de arter som hittats i flest våtmarker är den blå kejsartrollsländan. Det är också Skånes nyligen utsedda landskapstrollslända.

Kejsartrollslända Foto: Hans Cronert

Foto: Hans Cronert

Back To Top
Translate »