Svenska Unesco stödjer Vattenrikets utvärdering

För första gången genomgår ett svenskt biosfärområde en tioårsutvärdering. Nationella programkommittén för Biosfärprogrammet Sverige ställer sig bakom Vattenrikets utvärdering. Nu lämnas den till Unesco i Paris där den ska godkännas av Biosfärprogrammets internationella styrelse.

-De som arbetar i Kristianstads Vattenrike har gjort ett fantastiskt jobb och det var ingen diskussion om huruvida vi skulle stödja utvärderingen. Vi är mycket stolta över att Sverige har ett biosfärområde med de här styrkorna, säger Göran Blom, ordförande i Nationella programkommittén för Biosfärprogrammet Sverige.

Han lyfter fram tioårsjubilerande Vattenriket som storasyskonet i den svenska biosfärområdesfamiljen.
-Det är ett område som gått i bräschen för biosfärområdenas roll och arbete i Sverige.

Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är glad att utvärderingen tagit ett viktigt steg framåt i processen.
– Det är väldigt glädjande och hedrande att läsa Nationella programkommitténs yttrande om vårt arbete den gångna tioårsperioden. Det känns som vi har ett väldigt gott stöd för vårt arbetssätt i Vattenriket- bra för natur och människa.

I den omfattande utvärderingen beskrivs biosfärområdets arbete bit för bit, för att se om de åtgärder och projekt som utlovades i ansökan till Unesco har  genomförts.
-I stort sett allt som Vattenriket lovade i ansökan har gjorts eller påbörjats. Jag skulle bli otroligt förvånad om man inte godkänner den här utvärderingen i Paris, säger Göran Blom.

Styrkorna är enligt Göran Blom det långsiktigt strategiska arbetet. Ett arbete som bygger förtroende och får beslutsfattare att förstå hur mycket samhället har att tjäna biosfärarbetet. Kristianstads Vattenrike har också en väl utvecklad koppling till biosfärinriktad forskning i samarbetet med Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

Nu lämnas utvärderingen vidare till Unescos sekretariat för Biosfärprogrammet i Paris för beredning. Utvärderingen kommer sedan att behandlas av Biosfärprogrammets internationella styrelse i mars 2016.
-Som Sveriges första biosfärområde utsett av Unesco, har Kristiandstads Vattenrike visat hur ett biosfärområde kan fungera som en viktig brobryggare mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen, säger Mats Djurberg, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Back To Top
Translate »