Nytt lekgrus gav resultat redan första året

För ett år sedan lade Vattenrikets Jonas Dahl ut lekgrus i Helge å vid Torsebro. Insatsen gjordes för att hjälpa laxen tillbaka till området. Nu visar elprovfiske att åtgärden gett resultat redan första året.

Strax innan restaureringen gjordes ett elfiske i Torsebro. Detta gav ett mycket dåligt resultat. Nu har elfiskarna varit tillbaka för att se om åtgärderna i ån gett något resultat på mängden fisk.

-Elfisket gick över förväntan. Vi fångade nästan 30 laxårsyngel Det betyder att laxarna hittad dit direkt förra hösten. Dessutom fiskade vi ytterligare sju arter som är beroende av grusbotten och strömmande vatten: öring, sandkrypare, grönling, löja, färna, ål och lake.

Förr var det gott om lax i Helge å. Sedan kraftverket placerades i Torsebro 1909 har laxen fört en tynande tillvaro i ån. I och med 1960-talets vattenföroreningar försvann nästan all lax.

De senaste 50 åren har vattenkvaliteten stadigt förbättrats. I början av 2000-talet sattes laxyngel ut i Helgeåns tillflöden. För att fortplanta sig behöver laxen lekgrus. En inventering visade att lekgrus helt saknas i forssträckan nedströms kraftverket i Torsebro.

I fjol lade Jonas Dahl lekgrus ut vid Torsebro som ett sätt att hjälpa laxen föröka sig. Projektpengarna kom från Länsstyrelsen, Hav- och Vattenmyndigheten, Sportfiskarna och Nedre Helgeåns Fiskevårdsområde.

Nu visar det sig att åtgärden gett resultat – redan första året!
Text: Åsa Pearce
Foto: Jonas Dahl

Back To Top
Translate »