Rekordfå gäss vid januariräkning

Vintern har gått hårt åt gässen. Snön gör det svårt för dem att hitta mat. Vid helgens räkning noterades 536 gäss. Normalt har de under senare år varit mellan 10 000 och 25 000 vid januariräkningen.


Vanligtvis flockas gässen i Vattenriket. I år har snötäcket tvingat dem söderut. Foto: Sven-Erik Magnusson

Den stränga vintern har tvingat gässen att flytta söderut för att överleva. När Evert Valfridsson sammanställer siffrorna från de tretton platser där Nordöstra Skånes fågelklubb räknat i helgen får han ihop 536 stycken. Att jämföra med toppnoteringen på 38 000 gäss i november 2006.
– I helgen var det bara 533 sädgäss, två kanadagäss och en grågås. Att räkna grågäss i ental finns inte. Jag har aldrig varit med om så få, säger Evert.

Inget att äta
Det är inte i första hand kylan som är gässens problem, utan snön. Gässen kan inte hitta mat när fält och ängar täckts av snö.
– Förekomsten av föda styr deras liv och leverne. Gässen äter det gröna de hittar, säger Evert.
De senaste åren har gässen blivit något av ett gissel för lantbrukarna, i takt med att höstsådd blivit vanligare och snövintrarna uteblivit. När vintern kommer är skotten lagom stora som gåsmat. Och normalt flockas gässen kring smörgåsborden i Vattenriket.
Vissa grödor tål visst betestryck, andra gör det inte. Störst skador blir det när marken är nytinad och blöt. Då kan intensivt tramp tillsammans med att grödan rycks upp med rötterna orsaka skador.
– Sett med lantbrukarnas ögon är det därför positivt att gässen är få i år. Det innebär ett minskat tryck på grödorna, säger Hans Cronert, ekolog i Vattenriket.

Nedgången kan hålla i sig
Hans Cronert hoppas och tror att nedgången i antalet grågäss håller i sig ett tag och resulterar i att färre par häckar vid slättens sjöar.
– I Holland, dit många av gässen troligen tvingats flytta i vinter, ökar konkurrensen om maten och då är det möjligt att färre kommer tillbaka hit i vår.
Det skulle vara gynnsamt för både strandängsbönder och fågelliv.
– Färre gäss som betar på strandängarna tidigt på våren innebär att gräset hinner växa till sig, vilket är bra både för de häckande strandängsfåglarna och för korna när de släpps på bete i maj, säger Hans Cronert.
För traktens havsörnar är färre gäss inte lika positivt. Eftersom de till stor del lever av utsvultna och försvagade  gäss, innebär färre gäss en sämre tillgång på mat.

Back To Top
Translate »