Utterbesök i Torsebro och vid naturum

Två uttrar har visat upp sig vid Torsebro under julhelgerna. Att uttern åter etablerat sig i våra trakter är ett gott betyg åt Helgeåns vattenkvalitet.


Två uttrar visar upp sig på isen i Torsebro. Foto: Jan Linder

På 70-talet var miljögifterna tuffa mot uttern. Den försvann från våra trakter och syntes inte till på mer än 20 år. 2005 gjordes sedan de första iakttagelserna och på senare år har utterspår rapporterats på flera håll i Vattenriket.

Unik upplevelse
Under julhelgerna fick flera naturintresserade en unik upplevelse. Två uttrar spatserade på isen i Torsebro. Fågelskådaren Jan Linder från Hammarslund var en av de första som lyckades dokumentera det sällsynta djuret. Fast egentligen sökte han ett annat.

– Jag hade gett mig upp till Torsebro för att försöka se strömstare. När jag promenerade från samhället mot Krutbruket längs ån fick jag se en krusning på vattenytan. Min första tanke var mink, men då inget hände på ett tag tänkte jag att det var en av de nedhängande grenarna som gungat till i vattnet. Men så visade den sig en gång till genom att hoppa upp på iskanten och då såg jag direkt att det var en utter.

Lekte obesvärade
Som tur var hade Jan kameran med sig.
-Uttrarna lekte sedan på isen helt obesvärade av min närvaro i ungefär fem minuter. Därefter försvann de och efter att ha larmat ut observationen via SMS till övriga fågelskådare fortsatte jag leta efter strömstaren –  väldans nöjd.
Jan Linder har sett spår av utter flera gånger i Småland där han växte upp. Nu har han sett dem livs levande också.
-Längre norrut har uttern återhämtat sig de senaste åren. Det är kul att de nu är på väg ner till oss också. Klart att Vattenriket ska ha utter!

Anders Hallengren, Länsstyrelsens samordnare för insatser för hotade arter, gläds åt att det rödlistade djuret nu verkar vara på väg att återhämta sig.
-De senaste åren har uttern till och med blivit ganska vanlig i Vattenriket. Förmodligen har den kommit in norrifrån längs Helge å.

Semiakvatisk art
En barmarksinventering för några år sedan visade på spillning vid flera bropassager över Helge å, men exakt hur många uttrar som finns i Vattenriket vågar Anders inte uttala sig om.
-Det behövs en snöinventering på isbelagda vatten för att ta reda på hur många de är och en sådan har inte gjorts ännu.

Uttern är en semiakvatisk art som jagar i vattnet, men har sin lya på land.
-På sommar och höst äter den mest fisk, men på vintern kan den ta grodor i dvala och musslor också. Det ser man på spillningen, säger Anders Hallengren.

Spår vid naturum
Uttern kan röra sig över flera kilometer och strax före jul sågs utterspår ända framme vid naturum Vattenriket.
-Visserligen är uttern ganska skygg, men den är mest aktiv nattetid och vid naturum är det ganska ödsligt, även om det också är mitt i stan.

Back To Top
Translate »