På spaning efter Vattenrikets gigant

Vattenrikets gigant, krokodil eller Salvador Dali. Den fascinerande malen sätter igång fantasin. Malsafari ger möjlighet att studera den fridlysta fisken på nära håll.

Jan Olsson styr Stora Safaribåten norrut mot Lillö. Förbi fackelblomster och gullstånds. Då och då seglar brun kärrhök, tornfalk, ormvråk och glada förbi och allas blickar vänds uppåt.
-Inte mindre än 250 fågelarter har skådats i Vattenriket, säger Jan Olsson.

Vi åker vidare upp i västra fåran förbi betande kor och Lillö kungsgård. Framme vid järnvägsbron drar Vattenrikets limnolog Jonas Dahl och biologen Jerker Jansson upp ryssjor från nattens provfiske efter mal.

Simon Olsson fyller Safaribåtens akvarier med åvatten innan dagens fångst får följa efter; abborre, gärs, sutare och kräfta.
-Helg å är Skånes största vattendrag och bland de tre artrikaste i landet. Här lever minst 30-32 olika sötvattenarter, säger Jonas Dahl.

En av dem är malen. Förr var det en vanlig fisk i Vattenriket, men på 1960-talet försvann den på grund av föroreningar. Sedan dess har vattenkvaliteten förbättrats. 1999 satte Vattenriket och Fiskeriverket ut tolv könsmogna malar.

Vid flera tillfällen har fiskare rapporterat att de fått upp malar. För tredje året i rad provfiskar nu Jonas Dahl för att se om malen lyckats återetablera sig i Helge å.

Provfisket tyder på att malen åter trivs och fortplantar sig i Helge å. Det är en indikation på att vattenkvaliteten är god i ån.
När malarna fastnat i näten vägs och mäts de och ett fenprov tas för att fastställa malens släktskap.

-Fenproverna visar att det är en stor genetisk variation bland malarna i Helge å, säger Jerker Jansson, som skrivit sitt examensarbete om malarnas genetik.

De flesta väger 30 till 100 gram och är mellan ett och tre år gamla.
Men malarna kan bli betydligt äldre och större än så. Den största som fångats i Sverige var en rejäl bjässe på 180 kilo och 3,6 meter lång.

Helge å är optimal miljö för malen. Malen trivs i flodmiljö, här är vattnet lagom varmt och det finns gott om föda.
– Provfisket visar att det är stor tillväxt på malarna i Helge å jämfört med andra vattendrag, säger Jerker.

-Hur vet vi att det är en mal? undrar Kerstin Bealldin från Malmö.
Jonas håller upp en fisk och visar på de långa karaktäristiska skäggtömmarna.
-Den ser ut lite som Salvador Dali, säger han.

För Kerstin är malsafarin något hon drömt om i flera år.
-Det är oerhört intressant, allt vi drömt om. Vi reser mycket och får associationer till både Borneo och Colombia när vi kommer ut på Helge å.
Text och foto: Åsa Pearce

Det blir malsafari på lördag den 24 augsuti och lördag den 31 augusti. Lär mer här.

Back To Top
Translate »