Vattenrikets äldsta spång byggs om

Kanalhusspången ska bli säkrare, bredare och framkomlig för rullstolar och barnvagnar. Arbetet med att bygga om den 20 år gamla spången är i full gång.

Sedan den byggdes 1993 har hundratusentals människor passerat längs Kanalhusspången.
-I början på 1990-talet var området bakom Barbacka stadens back yard. När Kanalhuset och Kanalhusspången kom på plats blev det en öppning ut i Vattenriket direkt från Kristianstads centrum, säger Hans Cronert, naturvårdsförvaltare C4 teknik.

I dag är Kanalhusspången en viktig del av Linnérundan, en av stadens tätortsnära vandringsleder med uppåt 30 000 besökare per år. Efter 20 års bruk var spången krickig och rickig och i behov av uppfräschning. Tekniska nämnden har prioriterat ett utbyte och första etappen byggs om under 2013.
-När vi nu renoverar spången vill man ge fler möjlighet att använda den, säger Hans Cronert.

Spången ska bli både säkrare och tillgängligare.
-Den nya spången blir bredare – 1,5 meter mot 0,9 meter tidigare. Det betyder att en rullstol och en gående kan mötas på spången, förklarar Mårten Svensson, projektledare på C4 Teknik.
Här följer man Naturvårdsverkets riktlinjer för friluftsanläggningar. Det blir ett räcke längs ena sidan och ett avåkningsskydd på den andra.

Led i att göra hela Linnérundan tillgänglig
Renoveringen sker i två etapper. Den första biten om 135 meter spång blir klar i oktober i år. Den andra biten på 350 meter byggs om nästa höst.
När den nya Kanalhusspången står färdig hösten 2014 kommer även rullstolar och barnvagnar att kunna ta sig fram.
-Ombyggnaden är ett led i att på sikt göra hela Linnérundan tillgänglig för rullstolar och barnvagnar, säger Hans Cronert.

Medan Kanalhusspången är stängd för ombyggnad får Linnérundan en tillfällig dragning längs gång- och cykelvägen längs Härlövsängaleden.

Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »