Sandmarksprojektet SandLife får egen hemsida

Södra Sveriges största insats för att restaurera sandmarker ”EU-projektet SandLife” har varit igång i ett år och mycket har hänt. Nu kan du följa projektet på den egna webbplatsen www.sandlife.se.

I Vattenriket arbetas det sedan många år intensivt med att bevara och utveckla de sandiga markerna. Genom Eu-projetet SandLife kommer ytterligare åtgärder att göras i Rinkabyfältet, Gropahålet, Lyngby och Friseboda.

SandLife har varit igång under ett år och det har varit full aktivitet med förberedelser. Genom träffar, informationsmöten och guidade fältvandringar har markägare, brukare, ideella organisationer och allmänheten fått möjlighet att diskutera sandmarker och behovet av skötsel och restaureringar.

På nya SandLifes hemsida kan du följa vad som hänt och det som kommer framöver för att vara uppdaterade om vad som är på gång i våra sandiga marker.

Fakta: Inom EU-projektet SandLife ska de sandiga markerna i södra Sverige restaureras för att återskapa och förbättra livsmiljöerna för sandmarkernas arter. Samtidigt görs sandmarkerna tillgängligare för besökare.
Projektet har en budget på nästan 7,8 miljoner euro.
Det omfattar restaurerings- och skötselåtgärder, uppföljningar av effekterna på det unika växt- och djurlivet på sandiga marker samt stora informationssatsningar.
I projektet ingår 23 Natura 2000-områden fördelade på de tre sydsvenska länen Skåne, Kalmar och Halland.

Back To Top
Translate »