Nya naturreservat på gång väster om Åhus

Åhus är inte bara hav och strand. Det vidsträckta landskapet en bit från kusten är unikt i sitt slag. Nu pågår arbetet med att göra Horna sandar och Sånnarna till naturreservat. Här ska växter och insekter få en frizon och Åhusbor en chans att njuta av öppna vidder.

De två nya naturreservaten kommer att täcka 80 hektar mark. Redan 2006 fördes området över till den kommunala naturvårdsfonden för att användas för natur- och rekreation. För två år sedan sköt staten till så kallade LONA-pengar för att göra områdena till naturreservat.

Entomolog Krister Larsson har tagit fram ett förslag och en skötselplan. Inventeringarna visar att områdena har mycket höga naturvärden.
-Vi har hittat över 50 rödlistade arter. Fältpiplärka, stortapetserarbi, grå puckelmätare och ovanliga svampar är några av de sällsynta arter som finns i området, säger Carina Wettemark, ekolog på Vattenriket och den som tagit initiativet till naturreservaten.

Horna sandar och Sånnarna är redan i dag viktiga rekreationsområden för Åhusbor och besökare.
-Det är nära till Åhus tätort, till Sånnastigen och till Vattenrikets utemuseum vid Sånnarna.
Att områdena blir naturreservat betyder att de också i framtiden kommer att användas till betesmark och rekreation.
-En varierad skötsel ger rik blomning och det är bättre för svampar och växter när djuren sprätter i marken. Om människor spårar med hunden, rider, eller håller marknad är det också bra, säger Carina.

Mellan Horna sandar och Sånnarna ligger Horna grushåla, som snart blir ett statligt naturreservat.
-Sammantaget blir det ett stort sammanhängande skyddat område. Det ökar förutsättningarna att hålla de unika arterna i området, säger Carina.
Genom att bilda naturreservat säkras de höga naturvärdena samtidigt som området kan utvecklas i ett landskap som är specifikt för Åhus, men kanske inte lika känt som kusten.

-Åhus är inte bara strand och hav. Det är också de öppna magra sandiga och vidsträckta landskapet med hedblomster, bergssyra och blå monke.

Handlingarna har går nu ut på remiss där arrendatorer och andra berörda kan yttra sig. Därefter fattar kommunfullmäktige beslut om att bilda reservaten.
Förslagen till beslut och skötselplaner kommer att finnas i receptionen på naturum Vattenriket och på kommunens hemsida www.kristianstad.se inom kort.
Text: Åsa Perce
Foto: Carina Wettemark och Sam Petersson

Back To Top
Translate »