Nya lekvatten åt strandpaddan

Horna paddgropar. Foto: Hans Cronert

I Vattenriket lever den sällsynta strandpaddan. Naturreservaten vid Åhus är deras viktigaste områden i nordöstra Skåne. Nya gropar ska bli nya lekvatten.

Strandpaddan trivs på strandängar och i gamla grustag där den kan hitta dammar att leka i. Ynglen behöver värme för att utvecklas. Därför måste vattnet vara grunt och solbelyst. De får inte innehålla någon fisk som äter upp ynglen.

I naturreservatet Sånnarna grävdes gropar i den gamla sandtäkten för några år sedan. Åtgärden har blivit lyckad och många strandpaddor fortplantar sig i den soliga grushålan.

Strandpadda. Foto: Patrik Olofsson

Nya åtgärder har just blivit klara i naturreservatet intill – Horna grushåla.
-På uppdrag av Länsstyrelsen och med pengar från Naturvårdsverket röjde Skogsstyrelsens arbetslag bort vide, som naturvårdsgänget på C4 Teknik sedan forslade bort, och slutligen kunde Johan Bertilssons grävmaskin göra sitt jobb, säger Hans Cronert, naturvårdssamordnare i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

En större håla med fem-sex mindre gropar av olika storlekar och djup står nu färdiga för vårens paddlek. Längre fram ska de följas upp för att se om strandpaddan hittat dit – förhoppningsvis  redan i vår.
-Strandpaddan är fenomenal på att hitta till nya grodvatten att leka i, säger Hans Cronert.

Leken och de surrande ljuden från paddorna är trevliga att lyssna på en ljummen stilla kväll i maj/juni, till exempel vid Vattenrikets besöksplats Sånnarna.

Text: Åsa Pearce
Bild: Hans Cronert och Patrik Olofsson

Fakta om strandpaddan:
Strandpaddan är Sveriges minsta padda. Den har gulgröna ögon och en ljus strimma längs ryggen. Den hoppar inte, utan går eller springer fram långa sträckor på land.

Strandpaddan föredrar miljöer med låg växtlighet, där det är lätt att söka föda och ta sig fram. På vintern gräver den ner sig i sandig jord. Den trivs på strandängar och gamla grustag.
Läs mer här.

 

Back To Top
Translate »