Vattenriket firar våtmarksdagen med filmpremiär

Andreas Jezek filmas om våtmarker. Foto: Åsa Pearce

Den 2 februari står världens våtmarker i fokus. Vattenriket firar Internationella våtmarksdagen med att släppa en kortfilm om arbetet för att nå Agenda 2030 mål 14 – hav och marina miljöer.

Biosfärområden spelar en viktig roll som motorer i arbetet med att nå FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Genom att anlägga våtmarker bidrar Biosfärområde Kristianstads Vattenrike till att nå mål 14 – hav och marina resurser.

– Kristianstads Vattenrike är ett föredöme, både i Sverige och internationellt, genom sitt resultatinriktade arbetssätt i samverkan med olika lokala intressenter. Biosfärarbetet visar konkreta lokala lösningar på globala utmaningar, säger Göran Blom, ordförande i programkommittén för Biosfärprogrammet Sverige.

Våtmarker viktiga för klimatet
Våtmarker renar vatten, jämnar ut flöden, ökar den biologiska mångfalden och ger oss fina naturupplevelser. Limnolog Andreas Jezek letar upp platser där våtmarker gör störst nytta, söker externa medel och kommer överens med markägare. Detta berättar han om i en ny kortfilm om Vattenrikets arbete med våtmarker.

-Hittills har 200 hektar våtmarker anlagts vid vattendrag som mynnar i Helge å. Målet är ett friskt vatten och goda livsmiljöer i Östersjön, säger Andreas.

Filmen finansieras av Naturvårdsverket och är en del i en större filmsatsning där alla fem svenska biosfärområden berättar om sitt arbete med att nå de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030.

-Filmerna ger en palett exempel på hur biosfärområdena arbetar med de globala hållbarhetsmålen. Vi hoppas att de kan inspirera och ge stöd åt andra till hur man kan arbeta, säger Göran Blom.

Se filmen här.

Text och foto: Åsa Pearce

 

 

 

Back To Top
Translate »