Gott om örnar i Nordöstra Skåne

Örnskådning Tosteberga. Foto: Emma Andersson

Vid årets örnräkning i nordöstra Skåne i början på januari räknades fler havsörnar än de senaste två åren. Nordöstra Skånes fågelklubb räknade 70 individer. På lördag berättar fotograf Patrik Olofsson om örnarna i Vattenriket på naturum och på söndag går årets örnbuss till Tosteberga.

Flest örnar vid årets örnräkning hittade fågelklubben vid kusten. Här sågs 22 till 23 individer.
-Förutsättningarna är goda med matningsplats och god tillgång på byten som fisk och änder, förklarar Nils Waldemarsson, ordförande i Nordöstra Skånes fågelklubb.

Näst efter kusten fanns de flesta havsörnarna söder om Hammarsjön. Här räknades 16-17 örnar. Vid Hammarsjön fanns fler örnar i de södra delarna än i den norra delen av sjön. Antalet var som i fjol. Däremot fanns fler havsörnar i området söder om Hammarsjön än under 2018 trots att utfodringen inte var igång.

De örnar som sågs vid sjöarna var ganska stationära och få rörelser mellan dessa och andra områden observerades. Antalet observerade örnar var högre vid sjöarna än vid fjolårets räkning.

Fågelklubben har på eget initiatativ räknat övervintrande örnar under mer än 40 år i början av januari. Sedan länge är räkningen standardiserad med ett 25-tal räkningsplatser varför jämförelser kan göras över tid.

Antalet havsörnar i Kristianstad och Bromölla kommun 2019-01-05:

Lokal                          Antal örnar            Adulta                Yngre/obestämd ålder
Kusten inkl                    22-23                    5-6                      17
Tr Ljungby mosse

Ivösjön                          5                         0                       5

Oppmannasjön/              7-8                        2                       5-6
Råbelövsjön

Odersberga/                   6                         2                       4
Gummastorpasjön

Araslövssjön/                 7-8                        3                       4-5
Isternästet

Hammarsjön                   7                         2                       5

Söder om Hammarsjön   15-17                       4                     11-13

Totalt                         69-74                   18-19                  51-55

Förutom havsörnarna räknade fågelklubben sex kungsörnar vid räkningstillfället i området. Antalet observerade kungsörnar varierar över åren eftersom den är svårare att inventera än havsörn.

Lär dig mer om örnar med naturum Vattenriket:

Örnprat för små öron
Lördag 26 januari kl 12.
Naturvägledaren berättar om örnar och visar filmen ”Örjan den höjdrädda örnen”.

Örnarna i Vattenriket
Lördag 26 januari kl 14–15

Patrik Olofsson, naturfotograf och filmare, visar fantastiska bilder från sina år med örnarna i Vattenriket. Samarrangemang med Folkuniversitetet.

Örnbuss till Tosteberga
Söndag 27 januari kl 9–13 avgång från naturums parkering.
Ta bussen till de övervintrande örnarna vid kusten. Biljetter 100 kr. Förköp på naturum eller via swish. Ring i så fall receptionen 044-13 23 30 för instruktion. I priset ingår bussresa, guidning, dricka och grillad korv. Ta med varma kläder och kikare. Samarr. Nordöstra Skånes Fågelklubb, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.

Text: Åsa Pearce
Foto: Emma Andersson

Back To Top
Translate »