Ny bok ska ge hållbar strategi för att rädda ålen

Varför går det så dåligt för ålen och hur kan vi rädda den? Nya boken ”Ålens framtid” ger en bred samling svar. Boken ska bli ett avstamp för en gemensam strategi för ålens fortlevnad.

Vattenriket har anlitat frilansjournalist Per-Erik Tell för att intervjua 20 personer om varför det ser ut som det gör för ålen, vad vi kan göra och hur det ska göras.
-Det har varit intressant. Jag har farit som en pendelkråka i mina åsikter, vilket bara visar att det inte är lätt att ta ställning, säger Per-Erik Tell.

Ett syfte har varit att samla in åsikter från många olika håll i en och samma skrift.
-Med boken som plattform kan vi sedan hitta en mer gemensam strategi för hur ålen kan räddas, förklarar Sven-Erik Magnusson, koordinator för biosfärområdet.

Boken ger inte ett entydligt svar, utan visar att arbetet måste ske på flera fronter samtidigt;  lokal, regionalt och internationellt.
-Fortlevnaden kan inte vara ett enpartsarbete utan ett samarbete mellan beslutsfattare på olika nivåer och lokalbefolkningen, säger Sven-Erik.

Varför är det så viktigt att ålen får finnas kvar?
-Om ålen försvinner är det ett tecken på att det inte står rätt till i havet. Ålen är en symbolart för ett friskt hav. Klarar vi ålen klarar vi allt annat också, säger Sven-Erik.

”Ålens framtid” har fått underrubriken ”Att bruka eller förbruka ekosystemtjänster”.
-Det är vattnet som är en ekosystemtjänst i form av miljövänlig el, men man har inte sett till priset för den vandrande fisken, som stryker med i kraftverken. Vi måste hitta sätt att nyttja ekosystemtjänsterna på rätt sätt, säger Sven-Erik.

”Ålens framtid” ska bli ett avstamp för konferensen Ål 2013 som är planerad till våren och som blir en uppföljning på Ål 2010.

Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »