Nytt projekt ska minska fosforutsläppen i havet

Unikt projekt ska minska fosforutsläppen i Östersjön. 2,2 miljoner kronor ska användas till att förmå fosfor att stanna i diken på land och på så sätt minska övergödning i havet.

Fosfor är ett ämne som bidrar till övergödningen i Östersjön. Vattenriket  och miljö- och hälsokontoret i Kristianstad är med i projektet ”Fällning av fosfor i vattendrag”. Med hjälp av flygaska vill man binda fosfor redan i diken – innan det rinner ut i vattendrag och vidare till Hanöbukten och Östersjön.
-Fungerar detta som vi tror kommer stora mängder av fosfor att tas om hand redan på land och förhoppningsvis kunna återföras till åkermarken, säger Jonas Dahl, Vattenrikets limnolog.

Nu har Havsverket bestämt att ge projektet 2,2 miljoner kronor i bidrag, 1,4 miljoner i år och 800 000 under 2013.
-Testerna  startar i november och pågår sedan under två år, säger Jonas Dahl.
Projektet är ett samarbete mellan flera skånska kommuner, universiteten i Halmstad och Linköping samt Länsstyrelsen Skåne.
Text: Åsa Pearce
Foto: Sven-Erik Magnusson

Back To Top
Translate »