Nu blommar den gamla soptippen


Vita sandviteblommor och blåvioletta oxtungor flyter fram som en bred å av blommor genom gräset mellan parkeringen och naturum.

I samband med nybyggen i Åhus i fjol kunde C4 Teknik sprida sandig matjord i ett stråk vid naturum.

– Arbetet med att få blomsterrika infarter till Åhus har gett inspiration till att sprida ut sandig matjord vid naturum, säger Carina Wettemark, Vattenrikets ekolog.

Några frön har inte tillsatts. Fröbanken fanns naturligt i den sandiga jorden.
-Vi har helt enkelt rört om i jorden, vilket stimulerade fröerna att gro, säger Carina.

Och växterna har verkligen tagit fart. Den före detta soptippen, numera naturreservatet Årummet, blommar nu som aldrig förr. I ett hav av vitt, gult och blått.
-Sandvita är en ganska vanlig och anspråkslös sandmarksväxt, som är jätteviktig föda för insekter, säger Carina.

Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »