Kristianstad – Skånes bästa friluftskommun

Den 16-17 maj 2019 hölls Tankesmedja för friluftsliv i Kristianstad. Över 300 personer samlades för att utbyta erfarenheter med årets tema ”Det hållbara friluftslivet”. När årets friluftskommun vaskades fram blev Kristianstad bäst i Skåne.

Tankesmedja för friluftsliv 2019 tog upp friluftslivets bidrag till ett hållbart samhälle vad gäller ekonomi, hälsa, resor, konsumtion, jämlikhet, jämställdhet och hållbart nyttjande av naturen.

Kommunalråd Pierre Månsson invigde konferensen och Carina Wettemark, koordinator för Kristianstads Vattenrike, höll föredrag i plenum om Agenda 2030-målen och friluftslivet i biosfärområdet.

Sedan följde ett fullspäckat program med workshops och utflykter. Naturum presenterade sitt nya pedagogiska hjälpmedel för att förstå och utvärdera ekosystemtjänster –  Vattenrikeblomman. Vattenriket visade upp flera besöksplatser med utflykter och aktiviteter.
– Jätteroligt att vi får visa upp hur vi jobbar i Kristianstad med närheten mellan stad och natur, säger Carina Wettemark.

Redan kvällen innan konferensstart deltog ett 80-tal personer i presentation av Vattenriket och spångpromenad vid naturum. Konferensdag nummer ett började med morgonjogg längs Linnérundan, fågelskådning vid Håslövs ängar och qigong på naturums takterrass.

Fulla programpunkter tog sedan deltagarna på utflykt till Ekenabben med temat Må bra i naturen, till Hercules med temat kanalisera besökare. Andra valde stadsnära paddling ut på Helge å eller att vandra Linnérundan – som ska bli en del av Skåneleden i Vattenriket.

Foto: Åsa Pearce Tankesmedjan för friluftsliv

I plenumföredragen fick deltagarna höra den senaste forskningen kring friluftsliv som visar att allt fler anger att möjlighet till friluftsliv påverkar valet av bostadsort. Många innovativa idéer presenterades kring skräpplockning och tips på hur olika intressen kan samsa i naturen. Dialog, respekt och ansvar blev några av ledorden för arbetet.

Olofströms kommun fick den fina utmärkelsen Sveriges friluftskommun 2019. Av de 23 skånska kommuner som svarat på enkäten fick Kristianstad fick högst poäng, tillsammans med Lomma. Bara två poäng ifrån Olofström.

Text: Åsa Pearce
Foto: Biosfärenheten

 

Back To Top
Translate »