Grå ladlav, en raritet på stängsel

15  juli 2009
Den ser inte mycket ut för den oinvigde, med det är faktiskt en av Sveriges mest sällsynta arter: den grå ladlaven som bara växer på gamla stängselstolpar av ek. Nu har lavexperten Ulf Arup inventerat den i östra skåne. Före inventeringen var endast sju lokaler för grå ladlav kända, men inventeringen visade att laven förekom på ett trettiotal platser i det öppna jordbrukslandskapet öster om väg 19.  Många av lokalerna är dock starkt hotade eftersom markägarna efterhand byter ut de gamla ekstolparna mot nya stolpar i tryckt virke, eucaluptus eller plaststolpar för elstaket.

På de sandiga markerna i Vattenriket ser läget bättre ut. I arbetet med att bevara och utveckla de sandiga odlingsmarkerna har ekologen Carina Wettemark under flera års tid arbetat tillsammans med markägarna och Länsstyrelsen både för att spara gamla ekstolpar i staket men även för hjälpa markägare att få nya ekstolpar på plats när ett staket behöver bytas ut, istället för stolpar som inte kan hysa den sällsynta laven. Nära Utemuseum Sånnarna kunde för några år sedan gamla ekstolpar sparas när ett nytt staket skulle sättas och här finns laven nu på över 100 stolpar!

Back To Top
Translate »