Golfklubben närmar sig ett miljöcertifikat

Kristianstads Golfklubb i Åhus har haft besök av Ole Riger-Kusk, internationell miljöcertifierare. Inom kort hoppas klubben finnas med bland landets första miljöcertifierade golfbanor.


Lyckad slutbesiktning av golfklubbens miljöarbete. Foton: Åsa Pearce

Sedan 2003 har Kristianstads Golfklubb arbetat hårt med att dra ner på bevattning, gödning och ogräsbekämpning. Härom dagen sattes arbetet under slutbesiktning.
– Vi kände att tiden var mogen, säger Lars Harald, ordförande i golfklubbens miljökommitté.
Han lyfter fram tre skäl för klubbens engagemang.
– Vi vill värna om miljön, dessutom behöver golfsporten förbättra sitt rykte på miljösida. Sedan står det i kontraktet när vi köpte marken av kommunen att vi skulle arbeta för en miljöcertifiering.


Vattenrikets Carina Wettemark och botanist Kjell-Arne Olsson visar några av insatserna för naturen vid golfbanan. 

Tillsammans med Carina Wettemark, ekolog på Vattenriket, har flera åtgärder gjorts för att banan och marken intill ska kunna hysa hotade växter och djur. När fjärrvärmen grävdes från Kristianstad till Åhus fick massorna bli en vall mellan banans sjätte hål och väg 118.
– Här på vallen växer den höga växten stillfrö, som grå puckelmätare äter. Den nattfjärilen finns bara här i hela Norden, säger Carina Wettemark.
– Ett mycket bra exempel på golfbanans och biosfärområdets goda samarbete för naturen, säger Ole Riger-Kusk.


Miljöcertifierare Ole Riger-Kusk vågar lova att golfklubben får sitt certifikat.

Det är en nöjd kontrollant vi möter. Han hyser gott hopp att klubben får sin certifiering.
– Självklart blir de certifierade. Det är fantastiska saker man åstadkommit!
Nu är det upp till Geo, Golf environment organisation, att göra sin bedömning efter Ole Riger-Kusks rapport.
Om en månad har de resultatet, ett certifikat att vara stolta över.
-Det är ett erkännande för det arbete man gjort och det man vill göra framöver. Här blir golf en del av samhället och naturen, säger Ole Riger-Kusk.

Back To Top
Translate »