Ny nordisk guide om multifunktionella golfbanor

I vår kommer en ny guide med goda exempel på hur golfklubbar kan arbeta med samverkan, tillgänglighet, biologisk mångfald och kulturvärden. Vattenrikets ekolog Carina Wettemark beskriver samarbetet med Kristianstads golfklubb i Åhus.


I somras invigdes en ny stig på golfbanan i Åhus.

Guiden innehåller exempel från Danmark, Island, Norge och Sverige. Vattenrikets ekolog Carina Wettemark har skrivit avsnittet om biologisk mångfald, där hon beskriver samarbetet med Kristianstads Golfklubb.
– I anslutning till golfbanan har vi byggt ett utemuseum som visar på områdets naturvärden, i somras öppnades en ny vandringsled och just nu finns det fina skidspår på golfbana.

Sterf, Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation, har sökt och fått pengar från Nordiska ministerrådet för att ta fram guiden.
– Ett bevis på att Sterf har anammat vår idé om multifunktionella golfbanor, säger Carina Wettemark.

Arbetet med multifunktionella golfbanor går ut på att göra golfbanor tillgängliga för fler än golfare, att visa hur området kan användas i undervisning och lyfta fram områdets kultur- och naturvärden.
Den nya guiden får namnet ” Multifunktionella golfanläggningar – en oanvänd resurs? En idé och exempelsamling” och ska vara klar till våren.

Under hösten har dessutom ett nordiskt nätverk bildats för personer som arbetar med multifunktionella golfbanor.
– Syftet är att dela erfarenheter och stötta varandra i frågor om hur man kan samordna friluftsliv och golfspel, säger Carina Wettemark.

Back To Top
Translate »