Glad sommar från Vattenriket!


Under våren har Biosfärområde Kristianstads Vattenrike fått en vänförening. Vattenrikets vänner ska stödja Vattenriket och naturum genom att sprida information och samla in pengar till olika projekt. Det är vi glada för!

Under försommaren har Vattenriket visa upp sin allra torraste sida. Med utställning, föredrag och tipsrunda på naturum. Cykelturerna runt Åhus har blivit vältrampade.

För många Åhusbor är sandnejlikan en välbekant växt. Men den doftande vita blomman håller på att trängas undan. Nu tar Vattenriket hjälp av traktens trädgårdsägare i ett projekt som ska gynna den hotade arten.

I juni nominerades Karin Magntorn, föreståndare för naturum Vattenriket, till Morotspriset för förmågan att stimulera sina medarbetare att utvecklas, trivas och prestera. Grattis Karin! I maj öppnade nya restaurangen Fredholms på naturum.

En tredjedel av all jordens mat är resultatet av pollinerande insekter. Det är en av de många tjänster som naturen ger oss. Vid Framtidskommissionens frukostmöte på naturum Vattenriket diskuterades ekosystemtjänster i dag och i morgon.

Naturum Vattenriket ligger mitt i det nya stadsnära naturreservatet Årummet. Den 20 april invigde landshövding Göran Tunhammar genom att klippa det symboliska bandet.

För tredje året i rad har Vattenrikets pilgrimsfalkar lagt ägg i bolådan på Vattentornet. I år har vi för första gången kunnat följa häckningsbestyren ”live” via webbkamera på Vattenrikets hemsida. Den 24 maj kunde två hannar och två honor ringmärkas. Tyvärr har sedan tre av falkarna hittats döda av okänd anledning.

Varför går det så dåligt för ålen och hur kan vi rädda den? Vattenrikets nya bok Ålens framtid ger en samlad bild. Boken är tänkt som ett avstamp för en gemensam strategi för ålens fortlevnad.

I fjol fick Vattenriket och Kristianstads kommun 6,4 miljoner till lokala vattenvårdsåtgärder. Målet är att minska övergödningen i Östersjön och skapa god ekologisk status i Vinne å. Nu är de första våtmarkerna i Vinneåprojektet färdiga.

I juni kom ännu ett glädjande besked om bidrag till ett projekt som ska minska övergödningen i havet. Havsmyndigheten ger 2,2  miljoner kronor till ett unikt projekt som ska få fosfor att stanna i diken på land och på så sätt minska övergödning i Hanöbukten och Östersjön.

Trevlig sommar!

Back To Top
Translate »