Boskydd ska rädda ängshöken

Patrik Olofsson har fått Länsstyrelsens uppdrag att rädda ängshöken, en av landets starkt hotade arter. I Vattenriket finns tre till fyra par, i Uppland och Småland några enstaka och på Öland ett trettiotal. 

För två år sedan hittade Patrik Olofsson en hona som ringmärkts tio år tidigare i Vattenriket.  Det var den äldsta ängshöken som registrerats i landet.  Just henne har han inte skådat i år.
–  Däremot har jag sett flera ängshökar som jagar längs Helge å. De senaste åren har jag noterat två säkra häckningar varje år plus ytterligare några individer.

Ängshöken flyger längs Helge ås våtmarker på jakt efter sork och fågelungar. Det betyder dock inte att den bor precis där. Ängshöken kan flyga två mil mellan jaktmark och bo. Ursprungligen häckade ängshöken i naturlig vegetation i anslutning till våtmarker, men de senaste åren har de i all större utsträckning häckat i jordbruksmark.

Numera föredrar den framför allt höstsådd råg, som hunnit växa upp en bra bit när ängshöken bygger bo.
– Skörden kan innebär att ungarna riskerar att slås ihjäl och om man sparar ett område runt boet lockar det ofta till sig räv och grävling, säger Patrik.  

Går att skydda
Men det finns sätt att skydda dem. I Holland används så kallade antipredator-burar och elstängsel runt bona. Patrik Olofsson har följt ängshöken i Vattenriket i flera år och även satt ut burar. Nu har han fått Länsstyrelsens uppdrag att fördjupa arbetet.

Uppdraget går ut på att inventera och studera fåglarna för att lära mer om ängshökens beteende på fastlandet.
– I dag grundar sig åtgärdsprogrammet helt på hur ängshökarna beter sig på Öland, säger Anders Hallengren, som koordinerar Länsstyrelsens arbete med hotade arter.

I Holland ökar antalet ängshökar sedan man började bura in bona och sätta elstängsel runt om. Nu hoppas Patrik på samma effekt här.
– Vi ska försöka påverka antalet lyckosamma häckningar genom att skydda bona, säger Partik Olofsson.
Uppdraget omfattar även att inventera och ge förslag på åtgärder för att skydda skräntärna och fältpiplärka.

Back To Top
Translate »