Sändaren visar fiskgjusens flytt

Två timmar tar det. Sedan har Roine Strandberg fångat fiskgjuseungen i nätet på boet. Nu ska den få en satellitsändare på ryggen. Sändaren ska ge svar på hur fågeln lär sig hitta söderut.

I Vattenriket finns fem fiskgjusepar.  Ungen som Roine fångat är resultatet av en lyckosam häckning. Vid mitten av april ruvade honan. 35 dagar senare kläcktes ungen.

Nu har den blivit stor nog att utrustas med en satellitsändare. Med Patrik Olofssons assistans träder Roine Strandberg till verket. Han placerar sändaren på fågelns rygg och trär försiktigt banden runt kroppen.

Fiskgjuseungen håller sig stilla och låter sig villigt utrustas med den moderna tekniken. Uppenbarligen är sändaren inget större obehag för fågeln.
– Det känns som att bära en lättare ryggsäck ungefär. Sändaren väger mindre än två procent av fågelns vikt, säger Roine.

Information en gång i timmen
En gång i timmen ska satellitsändaren ge information om var fågeln befinner sig, om höjd, hastighet och flygriktning . Informationen blir en del i Roines forskning om långflyttande rovfåglar. Förutom fiskgjusar följer Roines forskargrupp även bivråk, brun kärrhök och lärkfalk.

Sändaren är på plats och fiskgjuseungen börjar bli otålig. Med flaxande vingar sträcker den sig mot skyn. Snart, snart får den fri lejd igen. Utrustad med en sändare som ska ge forskarna värdefull information om hur ungfåglar lär sig hitta söderut till hösten och sedan tillbaka till Vattenriket för att häcka efter ett par år i tropiska Afrika.

Följ fiskgjusens färd
Snart kan du följa fiskgjusens väg på en karta på Vattenrikets hemsida.

Back To Top
Translate »