Nu blommar Linnés blomma fint

Den ser kanske inte mycket ut för världen, men det är en riktig raritet som växer längs kanterna av Tivoliparken med naturum i bakgrunden. Gullstånds heter blomman och den som ser den för första gången är i gott sällskap. Även Carl von Linné såg den för första gången i sitt liv just i Kristianstad.


Foto Åsa Pearce

Under sina besök på de fuktiga strandmarkerna runt Kristianstad gjorde Linné flera intressanta botaniska fynd, bland annat krypfloka och gullstånds. Om gullstånds skrev han att den ”…lyste över själva starren med sina gula blommor, en ört jag aldrig tillförne sett växa vild.” 

I Vattenriket är gullstånds en karaktärsväxt. Här växer den i kanten av Helge å i sällskap av den vackra lila fackelblomster – precis som på Linnés tid. Gullstånds är meterhög och ranglig, men på nära håll ser man släktskapet med prästkragar och andra korgblommiga växter.

Back To Top
Translate »