Tillgänglighet för alla år 2007

December 2007 Ekenabben Bygget igenom sumpskogen är i full gång. Det är C4 teknik och C4 arbetsmarknad som tillsammans bygger. Radio Kristianstad gjorde ett inslag den 30 november. September 2007…

Läs mer

Naturum jan-apr 2009

14 april 2009 Ja till naturum från miljödomstolen Den 8 april kom beskedet från miljödomstolen att naturum ,,Vattenrikets hus,, kan uppföras i de stadsnära våtmarkerna i Kristianstad. Miljödomstolen är mycket positiv…

Läs mer

Naturum år 2008

December 2008 I juni 2008 skickade Kristianstads kommun in ansökan om tillstånd till vattenverksamhet till miljödomstolen i Växjö. Ansökan omfattar b la gång- och cykelbro över Helge å och våtmarksområdet…

Läs mer

Naturum år 2007

4 december 2007 Tidningsartikel i tidningen Kristianstad "Planering av ett naturum i Kristianstad Vattenrike är nu inne i ett intensivt skede. - Vi försöker få ned kostnaderna på projektet och…

Läs mer

Naturum år 2006

6 november 2006 Programmet till arkitekttävlingen är färdigt I programmet beskrivs förutsättningarna för de deltagande företagen som medverkar i tävlingen där syftet är att få fram ett högklassigt och realistiskt…

Läs mer
Back To Top
Translate »